תעודת אחריות

תעודת אחריות

על מנת שתעודת האחריות שברשותך תיכנס לתוקפה, הינך מתבקש למלא את
הטופס הבא במלואו:  שם החברה: *

  שעות פתיחה:

  איש קשר: *

  עוסק מורשה / מספר ח.פ / ת.ז: *

  טלפון: *

  כתובת: *

  דואר אלקטרוני: *

  תאריך רכישה: *

  שם המפיץ: *

  מספר סידורי: *

  מוצר: