תעודת אחריות

תעודת אחריות

על מנת שתעודת האחריות שברשותך תיכנס לתוקפה, הינך מתבקש למלא את
הטופס הבא במלואו:


שם החברה: *

שעות פתיחה:

איש קשר: *

עוסק מורשה / מספר ח.פ / ת.ז: *

טלפון: *

כתובת: *

דואר אלקטרוני: *

תאריך רכישה: *

שם המפיץ: *

מספר סידורי: *

מוצר: