שאלות נפוצות

אין לי עברית במדפסת, מה עושים?

לקובץ הסבר כיצד קובעים את תצורת העברית לחץ כאן.

נורה ימנית מהבהבת?

יש מספר תקלות אופייניות:

1. נייר נתקע.
2. טונר לקראת סיום או נגמר.
3. תוף ההדפסה סיים את חייו.
4. אין נייר במגש.

 

מופיעים כתמים במרחק קבוע על הנייר?

יש להחליף את יחידת התוף.

מדפסת לא מדפיסה

1.המדפסת לא דולקת או במצב לא מכוון
2. כבל תקשורת לא תקין או לא מחובר
3. ההדפסה נשלחה בטעות למדפסת אחרת
4. אין נייר במגש
5. חסר טונר במדפסת

BELT LIFE

רצועת ההנעה סיימה את חייה יש להחליף את רצועת ההנעה.

FUSER LIFE

יחידת החימום סיימה את חייה יש להחליף את יחידת החימום.

DRUM LIFE

תוף ההדפסה סיים את חייו יש להחליף את יחידת התוף.

נייר נתקע ביציאה

לכבות את המדפסת להוציא את מגש הנייר ולחלץ ניירות תקועים, לפתוח את המכסה העליון להוציא את תוף ההדפסה ולשחרר ניירות תקועים, להדליק את המדפסת ולעזור לנייר לצאת רק כאשר הגלגלות מסתובבות.

 

אילו מדפסות תומכות בתוכנת SAP?

כל המדפסות של OKI תומכות בתוכנה הנ"ל.

אילו מדפסות תומכות בתוכנת Priority?

כל המדפסות של OKI תומכות בתוכנה הנ"ל.

אילו מדפסות תואמות לסביבת מקינטוש?

אילו מדפסות תומכות בתוכנת חשבשבת/ ובדוס?