הגרלה מדפסת לייזר צבע מתנה

 

 

תודה לכולם, ההרשמה להגרלה הסתיימה

תוצאות יפורסמו במהלך שבוע הבא